Technische Commissie

Opleidingsfilosofie

Progressie
Inzet
Talent

Speler
Medespelers
Coach
Ouders

Basket Stabroek-spelers:

 • vertonen een positieve en sportieve inzet.
 • mogen alleen meespelen als zij medisch in orde zijn.
 • zijn steeds op tijd op training en bij wedstrijden.
 • nemen in verzorgde sportkledij deel aan de sportactiviteiten.
 • helpen mee bij het klaarzetten en opruimen van het materiaal.
 • verwittigen steeds trainer of coach als zij niet naar een training of wedstrijd kunnen komen.
 • verwittigen ook de ploegbegeleider als zij niet naar een wedstrijd komen.
 • douchen na elke training of wedstrijd.
 • vormen voor, tijdens en na een wedstrijd een hechte groep samen met hun ploeggenoten.
 • steunen de club Basket Stabroek ook buiten het veld.
 • gedragen zich altijd sportief t.o.v. tegenstrevers en scheidsrechters.

Basket Stabroek-ouders:

 • helpen hun zoon of dochter om zich als Basket Stabroek-speler te gedragen.
 • vormen een ondersteunende groep achter onze basketbalploeg.
 • zorgen dat het lidgeld tijdig betaald is.
 • rijden af en toe met de auto naar uitwedstrijden.
 • begeleiden de administratieve kant van onze basketbalwedstrijden als:
  • klok-waarnemer
  • 24-seconden-waarnemer
  • wedstrijdboek-official
  • terreinafgevaardigde
  • eventueel scouting
 • worden verwacht als werkende en/of feestende steun tijdens onze activiteiten, zoals:
  • kantinedienst
  • ploegactiviteit

Basket Stabroek-coachen:

 • zorgen voor een evenwichtige technische opleiding bij elke basketter, rekening houdend met de┬áindividuele mogelijkheden.
 • trachten het basketplezier in elke speler te laten groeien.
 • leiden iedereen op tot een sportieve teamspeler en tegenstrever.
 • zijn steeds aanwezig op de gemaakte afspraken.
 • zorgen dat het materiaal opgeruimd en veilig opgeborgen is.
 • trachten een vlotte samenwerking op te bouwen met alle ouders.
 • steunen de club ook buiten het veld.
 • hebben verantwoording af te leggen t.o.v. de TC.

Basket Stabroek-technische commissie:

 • organiseren het sportieve luik van de club in overleg met het bestuur.
 • zorgen voor een sportief beleid en visie.
 • begeleiden trainers in het uitvoeren van hun taken.
 • bemiddelen in sportieve conflicten indien nodig.

Basket Stabroek-bestuur:

 • algemene organisatie van de VZW
  • 1. secretariaat
  • 2. financieel beleid
 • waken over een vlot samenwerken van alle clubleden.
 • organiseren de extra-sportieve activiteiten.
 • controleren het sportief beleid van de technische commissie.